De 40 Antwerpen Noord

Van bij de start ging was het groepsnummer A1240S, dit komt van

A= provincie Antwerpen

1= Gouw Antwerpen

2= District Centrum

40= persoonlijke groepsnummer

S= jongensscoutsgroep.

In september 1993 werd de 40 een gemengde groep, waardoor het groepsnummer aangepast werd naar A1240G.

Enkele jaren later, in september 1997 kwam er een nauwe samenwerking met A1315S, waarna ze in februari 2008 officieel over gingen tot een fusie. De groepsnummer van de 40 bleef behouden.