Financiën

Het financiële plaatje

De werking van de groep wordt ondersteund door geldactiviteiten (spaghettiavond, cocktailavond, fruitverkoop, ...) maar daar kunnen we natuurlijk niet alles mee dekken. Voor elk lid vragen we jaarlijks inschrijvingsgeld. Voor takweekends en groepsweekends wordt €30,00 gevraagd. Voor een kamp betaal je €10,00 per dag.

Lidgeld werkjaar 2022-2023

Het lidgeld voor dit werkingsjaar bedraagt €75,00 Hiervan gaat €36,70 naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, €30 naar de takwerking en €8,30 naar de groepswerking.
Leiding betaalt zoals steeds enkel het bedrag voor lidmaatschap aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit bedrag is voor 2022-2023 €36,70.

Hoe betaal ik lidgeld?

Lidgeld betalen kan enkel d.m.v. overschrijving op onderstaande rekeningnr.:
Inschrijvingen leden en leiding: BE26 7310 5304 5029 met vermelding 'inschrijving naam kind(eren)'

Financiële ondersteuning

We vinden het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te kunnen genieten van zijn scoutservaringen. Maar inschrijvingsgeld, een nieuw uniform, weekends en kampen, ... als je dit allemaal optelt kom je aan een aardig bedrag dat je nodig hebt om daarvan volledig te kunnen genieten. Daarom zouden we graag iedereen willen ondersteunen die niet over deze middelen beschikt. Ondersteuning bieden we onder verschillende vormen aan.  Denk aan gespreide betaling, verminderd lidgeld en korting op het uniform, verminderd inschrijvingsgeld voor kampen en weekends,… Bij vragen over dit onderwerp kan je steeds discreet contact opnemen via diversiteit@denoorderster.be.

Fiscale Aftrekbaarheid

Wist je dat je verschillende kosten voor de Scouts (kan inbrengen op je belastbaar inkomen?

Voor wie?

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar inbrengen als vermindering op hun belastbaar inkomen. Deze kosten kunnen dan worden afgetrokken van de belastingen.
Sinds september 2005 kan de opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar worden gebruikt om het belastbaar inkomen in vermindering te brengen. Sinds kort omvat dit ook jeugdverenigingen en jeugd- en sportkampen.
Dit wil zeggen dat de kosten die gemaakt worden voor de scouts-kampen in aanmerking komen tot vermindering van het belastbaar inkomen.

Welke kosten kan ik inbrengen?

Alle kosten die gepaard gaan met "algemene" activiteiten, zoals scoutskampen of speelpleinwerking. Deze kosten zijn 100% aftrekbaar.

Wat heb ik nodig?

Om te bewijzen dat je zoon of dochter meedoet aan activiteiten van De Noorderster is er een attest nodig.
Dit attest bestaat uit 2 onderdelen, Deel 1 wordt ingevuld door de gemeente, hierin wordt bevestigd dat we een jeugdbeweging zijn. Deel 2 wordt ingevuld door De Noorderster zelf, we geven aan in welke periode het scoutskamp is doorgegaan.
Na ontvangst van dit attest heb je bewijs van het bedrag dat je hebt betaald voor het scoutskamp van je kind. Het is dit bedrag dat je fiscaal in minderheid kan brengen.
U ontvangt jaarlijks deze attesten in de periode mei-juni van ons, kijk zeker even alle gegevens na voor u het instuurt zodat we eventuele fouten kunnen corrigeren.

Meer weten?

Als je meer informatie wil, over de praktische werking hiervan of specifieke vragen hebt, kan je altijd contact opnemen met de gemeente of de provincie.