Inschrijvingen

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld per kind bedraagt € 75,00 (€ 36,70 lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen, € 8,30 werkingsgeld voor de groep en €30,00 werkingsgeld voor de tak). Pas na storting van het lidgeld is de inschrijving volledig.
Het rekeningnummer waarop u het lidgeld mag storten is: BE26 7310 5304 5029, op naam van De Noorderster met vermelding van “Inschrijving Naam Kind”.
(Leiding betaalt enkel de lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen: € 36,70)

Inschrijvingen 2022-2023

De herinschruivingen van huidige leden en gezinsleden start op 1 juli, de inschrijvingen voor nieuwe leden start op de eerste zondag van augustus, om 8u00.

Verantwoordelijken:

inschrijvingen@denoorderster.be