Inschrijvingen

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld per kind bedraagt € 75,00 (€ 34,00 lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen, € 11,00 werkingsgeld voor de groep en €30,00 werkingsgeld voor de tak). Pas na storting van het lidgeld is de inschrijving volledig.
Het rekeningnummer waarop u het lidgeld mag storten is: BE16 7360 7181 0174, op naam van De Noorderster met vermelding van “Inschrijving Naam Kind”.
(Leiding betaalt enkel de lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen: € 34,00)

Inschrijvingen 2021-2022

De herinschruivingen van huidige leden en gezinsleden start op 1 juli 2021, de inschrijvingen voor nieuwe leden start op 1 augustus 2021.

 

Verantwoordelijken:

inschrijvingen@denoorderster.be